Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı İle Tespiti ve Raporlanması

Endüstriyel tesislerde elektrik birim fiyatına uygulanan zamlar işletmelerdeki tüm maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Bu noktada alınacak küçük önlemler ve basit çözümler ile enerji maliyetlerini azaltmak mümkündür. İşletmelerde ciddi enerji tüketim payına sahip kompresörler ve buna bağlı tüm pnömatik hatlar enerji verimliliği konusunda önem arz etmektedir. Bursa’da Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikada yapılan çalışma sonucunda 172…