Baca, İzolasyon

Baca, İzolasyon Baca, İzolasyon Fabrikalarda baca ve izolasyon işleri, işletmelerin verimliliği ve enerji tasarrufu açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, baca ve izolasyon konularında doğru bilgiye sahip olmak, işletmelerin daha iyi bir şekilde çalışmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir. Baca İşleri Fabrikalarda baca, atık gazların atmosfere zarar vermeden dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu nedenle,…

Termal Kamera İle Isı Kayıpları Tespiti

Termal Kamera İle Isı Kayıpları Tespiti İşletmelerde buhar, kondens, sıcak su gibi sıcak akışkan tesisatlarının izole edilmesi gerekmektedir. İzolasyon yatırım maliyeti ve geri dönüş süresi düşünüldüğünde kendini en hızlı amorti eden enerji verimliliği yatırımlarındandır. İşletmelerde sonradan yapılan değişiklikler, yeni makine eklemeleri ve benzeri sebeplerle mevcut izolasyonlar bozulabilmekte veya hiç yapılmayabilmektedir. Bunun yanında vana ceketi uygulamaları…

Ram Atık Isı Geri Kazanım Ve Filtre Sistemleri – Ramözlü

RAM ATIK ISI GERİ KAZANIM VE FİLTRE SİSTEMLERİ – RAMÖZLÜ Ram Filtre – Özlü Mühendislik Ram & Ramöz kurutma makineleri,  tekstil sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kumaşın ısıl işlemden geçerken şekil aldığı RAM & RAMÖZ makineleri 120°C ile 200°C arasında baca gazını atmosfere salmaktadır. Geri kazanılabilecek enerjiye sahip baca gazının atmosfere salınması çöpe atılan para…

Atık Sıcak Sudan Isı Geri Kazanımı

Atık Sıcak Sudan Isı Geri Kazanımı Atık Sıcak Sudan Isı Geri Kazanımı Tüm işletmeler için atık sıcak su, geri kazanılacak enerji kaynaklarından bir tanesidir. Bu enerji, atık sıcak sudan ısı geri kazanım sistemi ile atılmak yerine geri kazanılarak işletmelerde tekrar kullanılmaktadır. Enerji maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda ve düşük geri dönüş süresi düşünüldüğünde atık sıcak sudan…