İlkemiz : Temiz Hava Sahası

Ram bacaları için özel olarak üretilen filtre sistemlerimiz, temiz hava konusundaki taahhüdümüzü göstermektedir. Bu sistemler, havadaki partikülleri ve zararlı maddeleri etkili bir şekilde filtreleyerek, çevreye salınan kirleticilerin miktarını önemli ölçüde azaltır. Böylece, hem insan sağlığını korumakta hem de daha temiz bir çevre sağlamakta üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Sağlıklı bir çevre, sadece bugünümüzü değil, gelecek…

Çevreye Saygı, Geleceğe Güven

Günümüzde çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele etmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Ramöz filtre ve baca sistemleri, bu zorlu dönemde endüstriyel tesislerin çevresel etkilerini en aza indirgeme konusunda önemli bir rol oynuyor. Temiz enerji ve çevreye duyarlı uygulamaların hayati önem taşıdığı bir çağda, bu sistemler çevreye karşı sorumluluk sahibi olmayı…

Özlü Mühendislik – Doğayı ve İnsan Sağlığını Önemseyen Elektrostatik Filtreler

Özlü Mühendislik olarak, endüstriyel tesisler için ürettiğimiz elektrostatik filtrelerle doğayı ve insan sağlığını önemsiyoruz. Elektrostatik filtreler, endüstriyel tesislerin hava kirliliği sorununu çözmek için etkili bir çözüm sunar. Bu filtreler, kirletici partikülleri yakalar ve temiz hava sağlar. Böylece, çevreye salınan zararlı maddelerin miktarını azaltır ve doğal kaynakları korur. Bunun yanı sıra, elektrostatik filtreler insan sağlığına da…

Çevreyi Korumak Özümüzde Var.

  Özlü Mühendislik olarak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma misyonumuz doğrultusunda, enerji geri kazanım projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ürettiğimiz ısı geri kazanım ve baca gazı filtre sistemleri ile çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çözümler üretiyor, her adımda geleceğe değer katıyoruz. 🍃   #enerjigerikazanımı#sürdürebilirlik #özlümühendislik

ELEKTROSTATİK FİLTRE

Filtre İmalatı, hava veya gaz akışını temizlemek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Elektrostatik Filtreler, parçacıkları elektrik yükleri sayesinde yakalayarak havayı ve gazı temizler. Endüstriyel tesislerde hava kirliliğini azaltmak, enerji tasarrufunun sağlanması ve çevresel koruma amaçlarıyla kullanılan önemli bir teknolojidir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve mevcut havalandırma sistemlerine uygun elektrostatik filtreleri tavsiye ediyoruz ve ihtiyaçlarına en uygun yenilikçi…

Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı İle Tespiti ve Raporlanması

Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı ile Tespiti ve Raporlanması Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı ile Tespiti ve Raporlanması Basınçlı hava, enerjinin içinde biriktirildiği bir akışkan olarak düşünülebilir. Basınçlı hava, üretim sektöründe ve sık olmamakla beraber servis sektöründe de kullanılan pahalı bir enerji türüdür. Bu sebeple basınçlı hava tesisatlarında gerçekleşen kaçaklar bu enerjinin kaybedilmesi…

Elektrostatik Filtre

Elektrostatik Filtre Elektrostatik Filtre Ram & Ramöz makinesi baca gazı ile atmosfere; yağ buharı, uçucu organik karbon (VOC – TOC) bileşikleri, koku salmaktadır. Isı geri kazanım ünitelerinde ısısı düşürülen baca gazı elektrostatik filtreye gönderilir. Baca gazı elektrostatik filtrede yüksek gerilime maruz kalarak iyonize edilir.  Daha sonra zıt yüklü plakalardan geçirilirken kirlilik tutulur ve süzülmesi sağlanır.…

Kompresor Geri Kazanım

Kompresör Isı Geri Kazanımı

Kompresör Isı Geri Kazanımı Basınçlı hava üretiminde kullanılan hava kompresörlerinde tüketilen elektrik enerjisinin büyük bölümü sıkıştırma işlemi sırasında meydana gelen tersinmezliklerden dolayı ısı enerjisine dönüşmektedir. Isı enerjisinin, tüketilen elektrik enerjisine oranı %85 mertebesinde olup bu ısı soğutucu sistemler ile atılmaya çalışılmaktadır. Kompresör ısı geri kazanım sisteminin amacı kompresörden atılacak ısıyı geri kazanarak mahal ısıtılmasında, kullanım suyu…

Baca, İzolasyon

Baca, İzolasyon Baca, İzolasyon Fabrikalarda baca ve izolasyon işleri, işletmelerin verimliliği ve enerji tasarrufu açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, baca ve izolasyon konularında doğru bilgiye sahip olmak, işletmelerin daha iyi bir şekilde çalışmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir. Baca İşleri Fabrikalarda baca, atık gazların atmosfere zarar vermeden dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu nedenle,…

Termal Kamera İle Isı Kayıpları Tespiti

Termal Kamera İle Isı Kayıpları Tespiti İşletmelerde buhar, kondens, sıcak su gibi sıcak akışkan tesisatlarının izole edilmesi gerekmektedir. İzolasyon yatırım maliyeti ve geri dönüş süresi düşünüldüğünde kendini en hızlı amorti eden enerji verimliliği yatırımlarındandır. İşletmelerde sonradan yapılan değişiklikler, yeni makine eklemeleri ve benzeri sebeplerle mevcut izolasyonlar bozulabilmekte veya hiç yapılmayabilmektedir. Bunun yanında vana ceketi uygulamaları…