Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı İle Tespiti ve Raporlanması

Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı ile Tespiti ve Raporlanması Basınçlı Hava Kaçaklarının Ultrasonik Ölçüm Cihazı ile Tespiti ve Raporlanması Basınçlı hava, enerjinin içinde biriktirildiği bir akışkan olarak düşünülebilir. Basınçlı hava, üretim sektöründe ve sık olmamakla beraber servis sektöründe de kullanılan pahalı bir enerji türüdür. Bu sebeple basınçlı hava tesisatlarında gerçekleşen kaçaklar bu enerjinin kaybedilmesi…

Elektrostatik Filtre

Elektrostatik Filtre Elektrostatik Filtre Ram & Ramöz makinesi baca gazı ile atmosfere; yağ buharı, uçucu organik karbon (VOC – TOC) bileşikleri, koku salmaktadır. Isı geri kazanım ünitelerinde ısısı düşürülen baca gazı elektrostatik filtreye gönderilir. Baca gazı elektrostatik filtrede yüksek gerilime maruz kalarak iyonize edilir.  Daha sonra zıt yüklü plakalardan geçirilirken kirlilik tutulur ve süzülmesi sağlanır.…

Kompresor Geri Kazanım

Kompresör Isı Geri Kazanımı

Kompresör Isı Geri Kazanımı Basınçlı hava üretiminde kullanılan hava kompresörlerinde tüketilen elektrik enerjisinin büyük bölümü sıkıştırma işlemi sırasında meydana gelen tersinmezliklerden dolayı ısı enerjisine dönüşmektedir. Isı enerjisinin, tüketilen elektrik enerjisine oranı %85 mertebesinde olup bu ısı soğutucu sistemler ile atılmaya çalışılmaktadır. Kompresör ısı geri kazanım sisteminin amacı kompresörden atılacak ısıyı geri kazanarak mahal ısıtılmasında, kullanım suyu…