Flotte Su Geri Kazanım Sistemleri

SU, yaşam için her zaman en önemli doğal kaynakların başındadır. Günümüzde hızla artmakta olan nüfusla birlikte artış gösteren ‘su ihtiyacı’, ülkelerin ‘sanayileşme’si sonucu endüstriyel amaçlı su kullanımının artması ve son yıllarda ortaya çıkan ‘küresel ısınma’ sorunu, yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının global ölçekte süratle tükenmesine neden olmaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, büyük çaplı…