Genel

SU, yaşam için her zaman en önemli doğal kaynakların başındadır.

Günümüzde hızla artmakta olan nüfusla birlikte artış gösteren ‘su ihtiyacı’, ülkelerin ‘sanayileşme’si sonucu endüstriyel amaçlı su kullanımının artması ve son yıllarda ortaya çıkan ‘küresel ısınma’ sorunu, yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının global ölçekte süratle tükenmesine neden olmaktadır.

Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, büyük çaplı endüstriyel akım içerisinde çok miktarda su tüketmekte ve bu bağlamda oluşan ‘atık suların arıtılması’ na ihtiyaç oluşmaktadır. Bu durumda bu atık suların, evsel kullanım ve endüstriyel prosesler gibi farklı amaçlı veya daha değişik uygulamalarda ‘geri kazanılması’ için zaman içerisinde yeni alternatif yöntemler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Atık suların arıtılıp geri kazanılması sayesinde hem su kaynaklarının tüketimi hem de deşarj edilen arıtılmış atık suların miktarı azaltılmakta ve bu suların çevresel etkileri en aza indirilebilmektedir.

Ülkemizdeki en büyük endüstriyel sektörlerden biri olan ‘tekstil endüstrisi’, çok fazla miktarda su tüketilen, kullanılan hammadde ve kimyasal maddelerin, gerçekleştirilen işlemlerin, her işlem için uygulanan teknolojilerin çeşitliliği nedeni ile farklılık gösteren ve üretilen ürüne bağlı atık kaynağı olarak son derece değişken yapıya sahip olan bir endüstridir. Ülkemizde önemli yeri olan bu endüstri kolunun çevresel etkileri dikkate alınmalı ve endüstriyel kaynaklı atık suların arıtım ve geri kazanım alternatifleri uygulanmalıdır.

Tekstil endüstrisindeki üretim aşamalarına göre farklı atık su karakterizasyonuna sahip atık sular oluşmaktadır. Bu atık suların alıcı ortamlara deşarjından önce belli seviyelere kadar arıtılması gerekmektedir. Endüstrilerin her geçen gün artan su ihtiyacı ve atık suların arıtma maliyetleri, endüstrileri suyun tekrar kullanımına yönlendirmeye başlamıştır. ‘Suyun tekrar kullanımı’, deşarj edilen atık su miktarını önemli derecede azaltacaktır. Ayrıca endüstrilerin su kaynaklarına olan ihtiyacını da azaltacaktır.

BİZ NE YAPIYORUZ ?

Flotte Su Geri Kazanım Sistemleri (Tekstil yıkama/çalkalama atık suyu geri kazanım sistemi) oksidasyon yöntemlerinin kullanıldığı, ekonomik, hızlı ve pratik bir su ‘geri kazanım’ sistemidir.

Tekstil sektöründe boyanacak kumaşın cinsine ve desenine göre bir kg kumaşın boyanabilmesi için 95-400 litre arasında su kullanımı söz konusudur ve kullanılan bu su üretilen mamullerin kalitesi üzerinde etkin bir rol oynamaktadır.

Standart ürün kalitesi için standart su kalitesinin tutturulması önemlidir. Düşük kalite sular ile yapılan işlemler neticesinde oluşan hatalı boyamalardan dolayı tekrar tekrar yapılan yıkama ve boyama işlemleri, ekstra kullanılan boya ve kimyevi maddeler ile hem zaman kaybı hem işgücü kaybı, hem de maddi kayıplar söz konusu olmaktadır.

 

       Hedeflerimiz

  • İleri oksidasyon proseslerinin kullanıldığı yenilikçi sistemler
  • %100’e yakın su geri kazanımını sağlamak
  • Hızlı, kolay ve ileri teknoloji arıtma yöntemleri kullanmak
  • Çevre dostu çözümler sunmak
  • Minimum bakım ve işletme maliyetli sistemler sunmak
  • Müşteri Memnuniyetini sağlamak
  • Yüksek kaliteli su arıtımı gerçekleştirmek
  • Su ayak izi ve karbon ayak izi düşük tesis yapısı
  • Tesisin ayak izinin küçük olması

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment